About Us
ร่วมสร้างพื้นที่สาธารณะริมน้ำเพื่อทุกคน (ไม่แสวงผลกำไร)

โครงการที่เริ่มจากงานวิชาการ สู่การสร้างกระบวนการร่วมหารือระหว่างภาคียุทธศาสตร์
สู่การฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะริมน้ำย่านยานนาวาสำหรับทุกคน

Beginning of tea parties

“ริมน้ำยานนาวา” (Yannawa Riverfront) เป็นโครงการนำร่องฟื้นฟูย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินการโดยกระบวนการร่วมหารือ ซึ่งเจ้าของที่ดินและกลุ่มภาคียุทธศาสตร์มาร่วมกันวางแผนพัฒนาแบบไม่แยกส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดินและไม่มีการเวนคืนพื้นที่โครงการนำร่องนี้ ตั้งอยู่ริมน้ำ เริ่มจากเชิงสะพานตากสินจนถึงคลองกรวย (ข้างโรงแรมชาเทรียม) คิดเป็นระยะทางยาวกว่า 1.2 กิโลเมตร และห่างจาก ถ.เจริญกรุงเพียง 200-300 เมตร พื้นที่โครงการมีศักยภาพสูงสุดในการฟื้นฟู ด้วยสาเหตุสำคัญ 4 ประการ

1) ที่ตั้งของพื้นที่โครงการ : เป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมสำคัญของกรุงเทพฯ ที่เป็นเสมือน “ปากประตูแดนใต้” ของบ้านเมืองใน “ยุคสยามศิวิไลซ์” (Modernized Siam) มีความต่อเนื่องกับย่านศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองบางรัก-สีลม-สาทร (Bangkok CBD) เต็มไปด้วย ย่านอาหารอร่อย โรงเรียนชื่อดัง ที่ตั้งหน่วยงานราชการ และธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญระดับโลก
2) การเข้าถึงพื้นที่โครงการ : มีความสะดวกด้านคมนาคมทั้งระบบรถ-ราง-เรือ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินและท่าเรือสาทร ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายระบบรางและเรือจุดเดียวของกรุงเทพมหานคร ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่บริเวณนี้จำนวนมหาศาลต่อวัน
3) การขาดแคลนพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดี : ย่านบางรัก-ยานนาวา-บางคอแหลม เป็นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง แต่ยังขาดแคลนพื้นที่โล่งสำหรับผู้คนได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมนันทนาการ ออกกำลังกาย และพบปะสังสรรค์
4) กรรมสิทธิ์ที่ดิน : แปลงใหญ่ที่กว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นของหน่วยงานรัฐและศาสนสถาน จึงมีความเหมาะสมในเชิงกลยุทธ์ที่จะสร้างกระบวนการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่สมดุลระหว่าง “ประโยชน์สาธารณะ” และ “ผลตอบแทนทางการลงทุน” อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ริมแม่น้ำส่วนนี้เป็น
“พื้นที่ริมน้ำแห่งประเทศไทย” (The Riverfront of Thailand) ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อได้มาก“คณะทำงานเฉพาะกิจ” (Taskforce) เป็นกลไกสำคัญของการร่วมหารือในการออกแบบพื้นที่ริมน้ำ ประกอบด้วยเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินรายใหญ่และรายย่อย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กรมเจ้าท่า และกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองเป็นเลขานุการ ได้เป็นผลลัพธ์ของโครงการริมน้ำยานนาวา

yannawariverfront© 2022